T 06 22 23 35 70 - E info@ooijkaas.nl
Ooijkaas Gevel Service Schiedam B.V. | Metselbedrijf D Ooijkaas & Z.N. B.V.
Een passie voor gevels

Reinigen

Ooijkaas Gevel Service Schiedam kan verschillende reinigingsmethoden voor u uitvoeren afhankelijk van de soort vervuiling, het te reinigen materiaal en het beoogde resultaat.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door ervaren mensen de nieuwste technieken worden toegepast om de impact op milieu en omgeving tot een minimum te beperken. Tevens werken wij conform de door de wet voorgeschreven normen. Daardoor hebben wij van het DCMR een ontheffing gekregen om gevelreinigingswerkzaamheden te mogenuitvoeren in het gehele rijnmond gebied en aangrenzende gemeenten. Voor meer informatie omtrent deze wetgeving: www.dcmr.nl


De volgende reinigingsmethoden worden door ons gebruikt:


Dust Down Systeem (sand washing)
Optische vervuiling verwijderen door middel van een lage druk straal systeem waarbij water en straalmiddel (in de meeste gevallen olivinezand) de aangewezige vervuiling verwijderen. Rekening houdend met het soort ondergrond en de mate van vervuiling om deze zo min mogelijk te beschadigen. Deze methode wordt meestal toegepast op gevelstenen en -beton.

Technische Reinigen/Stoom-cleanen
Hogedruk reiniging met heet water eventueel ondersteunt met een reinigingsproduct. Deze methode wordt vooral toegepast bij algvorming en lichte atmosferische vervuiling. Maar ook bij voorreiniging voor de Hydrofoberen om een goede doordringing van de steen te verkrijgen, voorreinigen voor betonreparaties en schilderwerkzaamheden. Deze methode wordt ook toegepast bij gevels waarvan het voegwerk wél vervangen moet worden, maar de uitraling behouden moet blijven.

Kunstof/aluminium/trespa reiniging
Wij kunnen uw vervuilde kunstof, aluminium of trespa geveldelen en raamkozijnen reinigen en conserveren. De vervuiling wordt handmatig verwijderd met een reinigingsproduct. Indien noodzakelijk wordt het materiaal onder hoge druk nog nagespoeld.

Glasbewassing
Indien gewenst kunnen wij uw glaswerk eenmaal reinigen/ontetsen en beschermen, maaar wij kunnen ook een onderhoudscontract afsluiten voor een bepaalde frequentie per jaar zodat uw pand te allen tijde gewaarborgt is van een nette uitstraling.

Design by Webstar Design